epsbLogo

search icon


Metro Athletics

Senior Women

2018 - Metro Edmonton High School Athletics Association Division 3 Finalist

2017 - Metro Edmonton High School Athletics Association Division 4 Finalist

2013 - Metro Edmonton High School Athletics Association Division 3 Finalist

 

Senior Men

2017 - Metro Edmonton High School Athletics Association Division 4 Champions